Cerrillos Stacked Box Bow
Godber's Mine Pedipoint Squash
Huge 1940’s Zuni Rainbow Dancer Squash Blossom
Lone Mountain Sandcast Squash Blossom
Number Eight Mine Squash
Petite Navajo Squash
Zuni Turtle Squash Blossom